Swahili   |   English
Image caption.
Image subcaption.
Picha za Albamu
Album:           RITA AWAY DAY 2015

Description: wafanyakazi wa RITA wakutana pamoja katika mafunzo ya kuwajengea uwezo katika uwajibikaji.

Album Pictures