Swahili   |   English
RITA Branch Offices


MAWASILIANO YA WASAJILI:-
RITA MAKAO MAKUU:-

Anuwani Ya Ofisi:
RITA Tower, Mtaa wa 4 Simu 

Sanduku la posta
S.L.P 9183, 
Dar es Salaam, Tanzania

Faksi:    +255 (22) 2924182   
Simu:  +255 (22) 2924180/181
E-mail:  ceo@rita.go.tz, info@rita.go.tzOFFICE ZA RITA MIKOA MBALIMBALI:-
Dar es salaam |   Tabora and Tanga
Arusha and Manyara |   Dodoma and Iringa
Kagera and Kigoma |   Kilimanjaro and Lindi
Mara and Mbeya |   Morogoro and Mtwara
Mwanza and Pwani |   Rukwa and Ruvuma
Shinyanga and Singida |   Geita
Simiyu |   Songwe
Katavi |   Njombe