Swahili   |   English
Image caption.
Image subcaption.
Usajili wa Watoto Kuasili

Usajili wa kuasili watoto unasimamiwa na�Sheria ya Kuasili Watoto (Sura ya 335 toleo la 2002).

Taratibu za kupata Cheti cha Kuasili.

  • Wasilisha nakala ya uamuzi kutoka Mahakama Kuu.
  • Wasilisha cheti cha Kuzaliwa cha Mtoto anayeasiliwa.
  • Lipa ada halisi kwa ajili ya cheti cha kuasili mtoto (ada ya sasa ni Tsh.100,000/).

>>> MASWALI MBALI MBALI YANAULIZWA KUHUSU KUASILI